Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/310058/127/142/99-323
Indetifikačné číslo meradla 142/99-323
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 16.08.1999
Názov meradla Viacvtokový suchobežný vodomer na studenú vodu
Typ meradla WS a WS-NK
Prihlasovateľ JUSTING, s.r.o., SR
Výrobca PoWoGaz S.A., Poľsko
Platnosť dokumentu 16.08.2009
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk