Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/310123/127/142/99-367
Indetifikačné číslo meradla 142/99-367
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 05.10.1999
Názov meradla Viacvtokový suchobežný vodomer na teplú vodu
Typ meradla M-T..., M-TF... a M-TS... s označením K, X, H, A
Prihlasovateľ V.I.Trade, spol. s r.o., SR
Výrobca Hydrometer GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 05.10.2009
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk