Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/310178/127/142/99-364
Indetifikačné číslo meradla 142/99-364
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 21.07.1999
Názov meradla Jednovtokový lopatkový vodomer na teplú vodu
Typ meradla typový rad BONEGA CD 96 TAR
Prihlasovateľ BONEGA, velkoobchod, spol. s r.o., ČR
Výrobca Lianli Water Metr Co. Ltd., Čína
Platnosť dokumentu 21.07.2009
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk