Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/310174/127/142/99-362
Indetifikačné číslo meradla 142/99-362
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 03.09.1999
Názov meradla Jednovtokový lopatkový vodomer na teplú vodu
Typ meradla EV
Prihlasovateľ ENBRA Slovakia, spol. s r.o., SR
Výrobca ENBRA, spol. s r.o., ČR
Platnosť dokumentu 03.09.2009
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk