Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350034/126/441/99-016
Indetifikačné číslo meradla 441/99-016
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Dátum vydania 07.06.1999
Názov meradla UMo - Universal Monitor for Radiation Protection
Typ meradla LB 123
Prihlasovateľ Ferdinand Szendrey-ELSYS, SR
Výrobca Laboratorium Prof. Dr. Berthold GmbH&Co. KG, SRN
Platnosť dokumentu 01.06.2009
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk