Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350045/126/142/99-379
Indetifikačné číslo meradla 142/99-379
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 30.12.1999
Názov meradla Jednovtokový suchobežný vodomer na studenú vodu
Typ meradla JS, JS-NK Qn = 1,5 a 2,5 m3/h
Prihlasovateľ JUSTING, s.r.o., SR
Výrobca PoWoGaz S.A., Fabryka Wodomierzy, Poľsko
Platnosť dokumentu 12.12.2004
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk