Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350197/126/172/99-055
Indetifikačné číslo meradla 172/99-055
Odbor merania 172 - tonometre
Dátum vydania 29.12.1999
Názov meradla Prístroj na meranie krvného tlaku - ortuťový
Typ meradla AMIDO SAN-SPH/M 7504
Prihlasovateľ AMIDO, spol. s r.o., SR
Výrobca Wenzhou Ouhal Medical Measuring Implement Co. Ltd., Čína
Platnosť dokumentu 29.12.2009
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk