Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350217/126/221/00-057
Indetifikačné číslo meradla 221/00-057
Odbor merania 221 - elektromery
Dátum vydania 30.06.2000
Názov meradla Jednofázový indukčný elektromer
Typ meradla M2X
Prihlasovateľ Stendhal, spol. s r.o., SR
Výrobca PT. MECOINDO, Subsdiary of Schlumberger, Indonézia
Platnosť dokumentu 13.01.2009
Čas platnosti overenia 16 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk