Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320152/127/128/99-319
Indetifikačné číslo meradla 128/99-319
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Dátum vydania 03.08.1999
Názov meradla Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou
Typ meradla GV
Prihlasovateľ GRAVITON, s.r.o., SR
Výrobca GRAVITON, s.r.o., SR
Platnosť dokumentu 03.08.2009
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk