Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320165/127/141/99-353
Indetifikačné číslo meradla 141/99-353
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Dátum vydania 26.08.1999
Názov meradla Elektromagnetický prietokomer
Typ meradla Magnetoflow
Prihlasovateľ Badger Meter Europa, Ing.Jozef Sabol, SR
Výrobca Badger Meter Europa GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 26.08.2009
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk