Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350044/126/142/99-378
Indetifikačné číslo meradla 142/99-378
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 30.12.1999
Názov meradla Jednovtokový suchobežný vodomer
Typ meradla JS, JS-NK
Prihlasovateľ JUSTING, s.r.o., SR
Výrobca PoWoGaz S.A., Fabryka Wodomierzy, Poľsko
Platnosť dokumentu 30.12.2002
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk