Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350053/126/142/99-354
Indetifikačné číslo meradla 142/99-354
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 29.09.1999
Názov meradla Jednovtokový suchobežný vodomer s vysielačom impulzov
Typ meradla Volumex VLX 15/150.4
Prihlasovateľ PREMEX-IN, a.s., SR
Výrobca PREMEX-IN, a.s., SR
Platnosť dokumentu 29.09.2009
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk