Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/310249/127/142/99-355
Indetifikačné číslo meradla 142/99-355
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 20.12.1999
Názov meradla Viacvtokový vodomer na studenú vodu
Typ meradla MT QN...XTN, MST QN...XTN
Prihlasovateľ PREMEX-IN, a.s., SR
Výrobca Spanner Pollux GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 20.12.2009
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk