Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/310176/127/142/99-356
Indetifikačné číslo meradla 142/99-356
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 15.12.1999
Názov meradla Elektromagnetický prietokomer na meranie pretečeného množstva vody
Typ meradla MP 403
Prihlasovateľ JUSTING, s.r.o., SR
Výrobca MERIS, spol. s r.o., SR
Platnosť dokumentu 15.12.2009
Čas platnosti overenia 6 rokov/4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk