Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/310175/127/141/99-357
Indetifikačné číslo meradla 141/99-357
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Dátum vydania 15.12.1999
Názov meradla Elektromagnetický prietokomer na meranie pretečeného množstva kvapaliny
Typ meradla MP 403
Prihlasovateľ JUSTING, s.r.o., SR
Výrobca MERIS, spol. s r.o., SR
Platnosť dokumentu 15.12.2009
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk