Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350235/126/143/99-365
Indetifikačné číslo meradla 143/99-365
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Dátum vydania 29.12.1999
Názov meradla Turbínový plynomer
Typ meradla TRZ, TRZ-IFS
Prihlasovateľ PREMAGAS, s.r.o., SR
Výrobca PREMAGAS, s.r.o., SR
Platnosť dokumentu 29.12.2009
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk