Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350225/126/221/99-056
Indetifikačné číslo meradla 221/99-056
Odbor merania 221 - elektromery
Dátum vydania 27.10.1999
Názov meradla Statický elektromer
Typ meradla Alpha Meter, typ AIN
Prihlasovateľ ABB Elektro, s.r.o., SR
Výrobca ABB Rometrics S.R.L., Rumunsko
Platnosť dokumentu 30.07.2006
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk