Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/310199/127/142/99-373
Indetifikačné číslo meradla 142/99-373
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 30.09.1999
Názov meradla Jednovtokový elektronický lopatkový vodomer na teplú vodu
Typ meradla METRIX 220-wwx
Prihlasovateľ ESM YZAMER, s.r.o., SR
Výrobca Bernina Electronic, Švajčiarsko
Platnosť dokumentu 30.09.2009
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk