Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350219/126/212/99-071
Indetifikačné číslo meradla 212/99-071
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Dátum vydania 29.09.1999
Názov meradla Merací transformátor napätia
Typ meradla VCO 24
Prihlasovateľ HOLEC Middenspanning B.V., Holandsko
Výrobca ARTECHE Electrotécnica Arteche Hermanos, S.A., Španielsko
Platnosť dokumentu 29.09.2009
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk