Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350052/126/142/99-297
Indetifikačné číslo meradla 142/99-297
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 23.02.1999
Názov meradla Skrutkový vertikálny vodomer na studenú vodu
Typ meradla WSD
Prihlasovateľ PREMEX-IN, a.s., SR
Výrobca PREMEX-IN, a.s., SR
Platnosť dokumentu 23.02.2009
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk