Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350215/126/134/99-116
Indetifikačné číslo meradla 134/99-116
Odbor merania 134 - hustomery
Dátum vydania 06.07.1999
Názov meradla Areometer na lieh
Typ meradla
Prihlasovateľ Miroslav Kvocera - TRIAK, SR
Výrobca EXATHERM, s.r.o., ČR
Platnosť dokumentu 11.03.2009
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk