Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320157/127/141/99-243
Indetifikačné číslo meradla 141/99-243
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Dátum vydania 09.08.1999
Názov meradla Výdajný stojan na kvapalné plyny
Typ meradla FAS 120
Prihlasovateľ FAS ČR, ČR
Výrobca Flüssiggas - Anlagen GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 09.08.2009
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk