Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320148/127/141/99-1196
Indetifikačné číslo meradla 141/99-1196
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Dátum vydania 16.07.1999
Názov meradla Výdajné stojany na kvapaliny
Typ meradla rad 899...
Prihlasovateľ BENA Jozef Fekete, SR
Výrobca Adast - Systems, a.s., ČR
Platnosť dokumentu 16.07.2009
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk