Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350227/126/143/99-151
Indetifikačné číslo meradla 143/99-151
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Dátum vydania 27.09.1999
Názov meradla Plynomer s rotačnými piestami
Typ meradla DKZ
Prihlasovateľ Premagas, s.r.o., SR
Výrobca Premagas, s.r.o., SR
Platnosť dokumentu 27.09.2009
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk