Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/310136/127/128/99-160
Indetifikačné číslo meradla 128/99-160
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Dátum vydania 08.10.1999
Názov meradla Elektronické obchodné váhy
Typ meradla M
Prihlasovateľ UNIPROX Bratislava, s.r.o., SR
Výrobca DIBAL, S.A., Španielsko
Platnosť dokumentu 08.10.2009
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk