Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/310216/127/142/99-376
Indetifikačné číslo meradla 142/99-376
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 12.11.1999
Názov meradla Skrutkový vertikálny vodomer na teplú vodu
Typ meradla typový rad WS-XKA
Prihlasovateľ V.I.Trade, spol. s r.o., SR
Výrobca HYDROMETER GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 12.11.2009
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk