Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320133/127/141/99-309
Indetifikačné číslo meradla 141/99-309
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Dátum vydania 22.06.1999
Názov meradla Výdajný stojan na kvapaliny
Typ meradla rad Europremier
Prihlasovateľ Tokheim, Holandsko
Výrobca Tokheim Sofitam Applications SA, Francúzsko
Platnosť dokumentu 22.06.2009
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk