Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320164/127/142/99-350
Indetifikačné číslo meradla 142/99-350
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 26.08.1999
Názov meradla Elektromagnetický prietokomer
Typ meradla Magnetoflow
Prihlasovateľ Badger Meter Europa, Ing. Jozef Sabol, SR
Výrobca Badger Meter Europa GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 26.08.2009
Čas platnosti overenia 6 rokov/4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk