Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320004/127/141/98-310
Indetifikačné číslo meradla 141/98-310
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Dátum vydania 27.07.1998
Názov meradla Kontrolné objemové liehové meradlo
Typ meradla KOLM 20L
Prihlasovateľ TEPRON, spol. s r.o., SR
Výrobca TEPRON, spol. s r.o., SR
Platnosť dokumentu 27.07.2008
Čas platnosti overenia 3 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk