Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320207/127/128/99-270
Indetifikačné číslo meradla 128/99-270
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Dátum vydania 06.10.1999
Názov meradla Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou PRECIA
Typ meradla
Prihlasovateľ PENTIMEX, s.r.o., SR
Výrobca PENTIMEX, s.r.o., SR
Platnosť dokumentu 06.10.2009
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk