Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320158/127/141/99-265
Indetifikačné číslo meradla 141/99-265
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Dátum vydania 07.09.1999
Názov meradla Výdajné stojany na kvapalné plyny
Typ meradla 4013 GPL a 4025 GPL
Prihlasovateľ Flaga Slovplyn, spol. s r.o., SR
Výrobca Bennett/Fimac S.r.l., Taliansko
Platnosť dokumentu 07.09.2009
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk