Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu 310005/127/142/00-394
Indetifikačné číslo meradla 142/00-394
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 12.04.2000
Názov meradla Skrutkový horizontálny vodomer na studenú vodu
Typ meradla typový rad WPH-...
Prihlasovateľ ZENNER Bratislava, s.r.o., SR
Výrobca Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 12.04.2010
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk