Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu 310006/127/142/00-395
Indetifikačné číslo meradla 142/00-395
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 12.04.2000
Názov meradla Skrutkový vertikálny vodomer na studenú vodu
Typ meradla WI
Prihlasovateľ ZENNER Bratislava, s.r.o., SR
Výrobca Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 05.04.2010
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk