Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu 310007/127/142/00-396
Indetifikačné číslo meradla 142/00-396
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 27.04.2000
Názov meradla Jednovtokový elektronický lopatkový vodomer na teplú vodu
Typ meradla SIKRA, typ ETW-E
Prihlasovateľ ZENNER Bratislava, s.r.o., SR
Výrobca Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 27.04.2010
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk