Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu 310008/127/142/00-397
Indetifikačné číslo meradla 142/00-397
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 12.04.2000
Názov meradla Skrutkový vertikálny vodomer na teplú vodu
Typ meradla WS-XKA
Prihlasovateľ ZENNER Bratislava, s.r.o., SR
Výrobca Hydrometer GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 12.04.2010
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk