Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu 310009/127/142/00-398
Indetifikačné číslo meradla 142/00-398
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 27.04.2000
Názov meradla Jednovtokový elektronický lopatkový vodomer na studenú vodu
Typ meradla SIKRA, typ ETK-E
Prihlasovateľ ZENNER Bratislava, s.r.o., SR
Výrobca Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 27.04.2010
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk