Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320033/127/128/99-296
Indetifikačné číslo meradla 128/99-296
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Dátum vydania 08.01.1999
Názov meradla Pružinové váhy s neautomatickou činnosťou
Typ meradla 604
Prihlasovateľ PROGAS, spol. s r.o., SR
Výrobca RHEWA Waagenfabrik, SRN
Platnosť dokumentu 08.01.2009
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk