Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350222/126/212/99-072
Indetifikačné číslo meradla 212/99-072
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Dátum vydania 05.11.1999
Názov meradla Merací transformátor prúdu
Typ meradla CTS
Prihlasovateľ WMJ company, s.r.o., SR
Výrobca HOLEC Middenspanning B.V., Holandsko
Platnosť dokumentu 29.09.2009
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk