Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350234/126/143/99-1178
Indetifikačné číslo meradla 143/99-1178
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Dátum vydania 02.11.1999
Názov meradla Turbínový plynomer
Typ meradla D
Prihlasovateľ Premagas, s.r.o., SR
Výrobca Premagas, s.r.o., SR
Platnosť dokumentu 13.02.2008
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk