Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320222/127/131/99-121
Indetifikačné číslo meradla 131/99-121
Odbor merania 131 - odmerné nádoby, výčapné nádoby
Dátum vydania 16.12.1999
Názov meradla Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,2 l
Typ meradla KH-25964
Prihlasovateľ SLOVGLASS, a.s., SR
Výrobca SLOVGLASS, a.s., Poltár, VD 03 Katarínska Huta, SR
Platnosť dokumentu 16.12.2009
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk