Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/310220/127/142/99-377
Indetifikačné číslo meradla 142/99-377
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 10.12.1999
Názov meradla Viacvtokový mokrobežný vodomer na studenú vodu
Typ meradla SV 3-5 VO-RE
Prihlasovateľ HYDROUS - Milan Slezák, SR
Výrobca VODO-REGULA, s.r.o., ČR
Platnosť dokumentu 10.12.2009
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk