Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/310192/127/142/99-363
Indetifikačné číslo meradla 142/99-363
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 05.10.1999
Názov meradla Jednovtokový lopatkový vodomer na studenú vodu
Typ meradla typový rad BONEGA CD 96 TAR
Prihlasovateľ EVOS MERCATO HOLÍČ, s.r.o., SR
Výrobca Lianli Water Metr Co. Ltd., Čína
Platnosť dokumentu 21.07.2009
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk