Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320206/127/128/99-082
Indetifikačné číslo meradla 128/99-082
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Dátum vydania 02.11.1999
Názov meradla Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou typu GN 01
Typ meradla GN 01
Prihlasovateľ ALYA, s.r.o., SR
Výrobca ALYA, s.r.o., SR
Platnosť dokumentu 02.11.2009
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk