Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu 320049/127/131/00-129
Indetifikačné číslo meradla 131/00-129
Odbor merania 131 - odmerné nádoby, výčapné nádoby
Dátum vydania 12.06.2000
Názov meradla Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,4 l
Typ meradla B-505
Prihlasovateľ SLOVGLASS, a.s., SR
Výrobca SLOVGLASS, a.s., Poltár, VD 03 Katarínska Huta, SR
Platnosť dokumentu 12.06.2010
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk