Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/310238/127/142/99-386
Indetifikačné číslo meradla 142/99-386
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 23.12.1999
Názov meradla Skrutkový horizontálny vodomer na teplú vodu
Typ meradla WS-X
Prihlasovateľ ENBRA Slovakia, s.r.o., SR
Výrobca PoWoGaz S.A., Poľsko
Platnosť dokumentu 23.12.2009
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk