Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/310243/127/142/99-367
Indetifikačné číslo meradla 142/99-367
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 23.12.1999
Názov meradla Viacvtokový vodomer na teplú vodu
Typ meradla M-TX, M-TXKA, M-THXKA, M-TSX, M-TSXKA, M-TSHXKA, M-TFX, M-TFXKA, M-TFHXKA
Prihlasovateľ ENBRA Slovakia, s.r.o., SR
Výrobca HYDROMETER GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 23.12.2009
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk