Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320230/127/141/99-253
Indetifikačné číslo meradla 141/99-253
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Dátum vydania 22.12.1999
Názov meradla Kontrolné objemové liehové meradlo
Typ meradla OLM 4Ti
Prihlasovateľ TEPRON, spol. s r.o., SR
Výrobca TEPRON, spol. s r.o., SR
Platnosť dokumentu 22.12.2009
Čas platnosti overenia 3 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk