Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350119/126/173/99-1360
Indetifikačné číslo meradla 173/99-1360
Odbor merania 173 - prevodníky tlaku
Dátum vydania 29.12.1999
Názov meradla Tlakový prevodník
Typ meradla 3051, vo vyhotovení CD, CG, PD, PG, TA, TG, CA, L
Prihlasovateľ FISHER - ROSEMOUNT, s.r.o., SR
Výrobca FISHER - ROSEMOUNT GmbH&Co, USA
Platnosť dokumentu 29.12.2009
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk