Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350281/126/221/99-058
Indetifikačné číslo meradla 221/99-058
Odbor merania 221 - elektromery
Dátum vydania 30.12.1999
Názov meradla Trojfázový elektromer indukčný na meranie jalovej energie
Typ meradla ET 424J
Prihlasovateľ KŘIŽÍK, a.s., SR
Výrobca KŘIŽÍK, a.s., SR
Platnosť dokumentu 30.12.2009
Čas platnosti overenia 16 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk