Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350285/126/221/99-059
Indetifikačné číslo meradla 221/99-059
Odbor merania 221 - elektromery
Dátum vydania 30.12.1999
Názov meradla Trojfázový elektromer indukčný na meranie jalovej energie
Typ meradla ET 321J
Prihlasovateľ KŘIŽÍK, a.s., SR
Výrobca KŘIŽÍK, a.s., SR
Platnosť dokumentu 30.12.2009
Čas platnosti overenia 12 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk